(068) 296-15-15
0 товарів,
на 0 грн


Сейф-сервіс

Як купувати

Як працює Сейф-сервіс для покупця

Ми створюємо накладну у додатку Нової пошти для готового відправлення та замовляємо послугу Сейф-сервіс

Ви як покупець отримуєте push-сповіщення з номером накладної та сплачуєте тільки у додатку Нової Пошти. Кошти резервуються. Сплачуйте тільки у додатку Нової пошти. Ми не надсилаємо жодних посилань на оплату в месенджерах чи SMS

Ми отримує сповіщення, що замовлення сплачено, та надсилаємо Вам замовлення

Ви забираєте товар, кошти зараховуються нам. У разі відмови, гроші за товар та комісія повертаються Вам на картку

Переваги

Для покупця

  • Впевненість
    Відсутні ризики з передоплатою на незнайомі картки
  • Зручність
    Оплата у звичному додатку Нової пошти. Жодних веб-сайтів, месенджерів та посилань
  • Вигідність
    Комісія за грошовий переказ – 20 грн Тариф діє до 31.05.2023

*Під словосполученням «через мобільний додаток або особистий кабінет» мається на увазі мобільний додаток та особистий кабінет «Нова Пошта». ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
(далі – Правила)
Організатором Акції (надалі – «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» (надалі – «Організатор»), яке розташоване за адресою: 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, поверх 9, код ЄДРПОУ 31316718
Партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей» (надалі – «Партнер»), розташоване за адресою: Україна, 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, 13-й поверх, оф. 1304, код ЄДРПОУ 38324133.
Метою проведення Акції є просування та стимулювання клієнтів до використання послуги Партнера з переказу коштів «Експрес-Універсальний» (далі по тексту – Фінансова послуга) та послуги Організатора «Сейфсервіс» онлайн через мобільний додаток. Акція не є азартною грою або лотереєю та не передбачає будь-яких платежів за допуск до участі в ній.
Терміни, що використовуються в Правилах:
Відправник – фізична особа, яка передає відправлення Організатору для надання послуг з організації перевезення відправлень, Платник (одержувач) – фізична особа, яка користується Фінансовою послугою Партнера у зв’язку з оплатою вартості Відправлення та/або оплатою послуг Організатора з перевезення Відправлень та яка є одержувачем Відправлення.
Відправлення – вантаж, документи або інше майно залежно від того, що вказується у відповідній експреснакладній та передається Відправником Організатору для надання послуг з організації перевезення відправлень у тому числі вантаж, який був доставлений Організатором до місця отримання, але Платник (Одержувач) не отримав такий вантаж і він підлягає поверненню Відправнику.
«Сейф-сервіс» - послуга, яка обирається як додаткова до послуги Організатора з організації перевезення Відправлень для здійснення безпечних угод між Відправником та Платником (одержувачем) і полягає у наступному: Відправник здійснює відправку Відправлення Платнику (одержувачу) тільки після того, як Платник здійснив оплату через онлайн-сервіс його вартості та вартості перевезення, шляхом переказу коштів, використовуючи для цього Фінансову послугу Партнера, та отримує зарахування грошового переказу після того, як Платник (одержувач) погодив отримання Відправлення.
Онлайн-сервіс – мобільний додаток.
Розділ 1. Основні положення
1.1 Участь в Акції як Учасники (Платники (одержувачі) та/або Відправники) мають право взяти фізичні особи, яким на дату початку Акції виповнилося 18 років, які постійно проживають на Території проведення Акції, чиї права та воля не обмежені державою (в т.ч., в судовому порядку), та які повністю погодились виконати умови цих Офіційних правил Акції.
Юридичні особи та фізичні особи-підприємці не можу брати участь у Акції.
1.2. Період проведення Акції – з 27.02.2023 р. до 31.05.2023 р. включно (далі – «Період проведення Акції).
1.3. Територія проведення вся територія України, за винятком тимчасово окупованих територій України згідно із законодавством України.
1.4. Не відповідають умовам Акції та не належать до ініціації переказу коштів онлайн операції, які було здійснено поза Періодом проведення Акції, до «00» годин «01» хвилин «27» лютого 2022 року та після «23» годин «59» хвилин «31» травня 2023 року за київським часом; Розділ 2 Умови та порядок участі в Акції
2.1. Для набуття статусу Учасника Акції необхідно у період проведення Акції, що зазначений у п. 1.2. цих правил:
2.1.1. До початку ініціації переказу коштів ознайомитися із офіційними Правилами Акції, що розміщені на сайті Партнера www.novapay.ua або Організатора на сайті www.novaposhta.ua
2.1.2. Шляхом ініціації переказу коштів «Експрес-Універсальний» акцептувати Оферту на переказ (далі – «Договір»), що розміщений на сайті Партнера здійснивши онлайн-оплату вартості Відправлення, послуг Організатора, комісії Партнера скориставшись послугою Організатора «Сейф-сервіс».
2.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції через мобільний додаток здійснити наступні дії:
2.2.1. Відправнику - створити експрес-накладну в Мобільному додатку / в особистому кабінеті та замовити при цьому послугу «Сейф-сервіс». Для цього, Відправник обирає електронний платіжний засіб (далі – ЕПЗ/платіжна картка) в мобільному додатку / особистому кабінеті, шляхом проставляння напроти такого ЕПЗ позначення, що підтверджує безумовну згоду Відправника на зарахування на такий ЕПЗ коштів за замовчуванням. Після проведення оплати Платником (одержувачем) – надіслати Відправлення такому Платнику (одержувачу).
2.2.2. Платнику (одержувачу) - провести оплату вартості Відправлення, послуг Організатора з організації перевезення Відправлення Платнику (одержувачу), комісії Партнера шляхом використання ЕПЗ/платіжної картки шляхом використання Фінансової послуги Партнера, а після прибуття відправлення оглянути його і отримати. У випадку, якщо Платник (одержувач) відмовляється від отримання Відправлення, йому повертається частина коштів, яка дорівнює сумі сплаченого Платником (одержувачем) переказу та комісії Партнера.
2.3. У випадку відмови Платника (одержувача) від отримання Відправлення, Організатор забезпечує повернення Відправлення Відправнику.
2.3. В період дії Акції, що вказаний в п. 1.2. комісія Партнера за здійснення переказу коштів «ЕкспресУніверсальний», 20,00 грн. (двадцять гривень 00 копійок). Акційною пропозицією Партнера є різниця між розміром комісії за аналогічними продуктами з переказу коштів Партнера (див. за посилання https://novapay.ua/informatsiya-pro-produkty.html) та вказаним розміром комісії за послугою з переказу коштів «Експрес-Універсальний», який діє в період проведення Акції.
2.4. Вартість послуг з організації перевезення Відправлень розраховується згідно з діючими тарифами Організатора. У період дії Акції вартість організації перевезень Відправлень, від отримання яких Платник (одержувач) відмовився та які повертаються Відправнику, включена у діючий тариф на доставку Відправлення від Відправника до Платника (одержувача) та додатково з Учасника не стягується.
Розділ 3. Інші умови
3.1. Беручи участь в Акції, її Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами, а також свою повну й безумовну згоду з ними.
3.2. Інформування про Правила й умови Акції здійснюється за допомогою: розміщення офіційних Правил на сайтах: www.novapay.ua та www.novaposhta.ua та шляхом звернення клієнтів за роз’ясненнями умов Акції за телефоном 0800500609 (безкоштовно для абонентів національних операторів зв’язку) та/або лінію підтримки Організатора.
3.3. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
3.4. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, зокрема, але не обмежуючись, через причини, які не залежать від Організатора, Партнера, або викликані зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, порушенням законодавства, технічними неполадками, навмисними недобросовісними діями Учасників Акції або будь-якою неконтрольованою причиною, яка спотворює або впливає на безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор та Партнер своїм рішенням можуть на свій розсуд анулювати, зупинити, змінити умови або тимчасово призупинити проведення Акції, визнати недійсними будь-які дії в рамках Акції, розмістивши інформацію про таке рішення на сайті www.novapay.ua та Партнер на Сайті www.novaposhta.ua
3.5. Організатор та Партнер не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, перелік яких визначено п. 2 статті 141 Закону України «Про торгово-промислової палати в Україні», а також інших обставин, в тому числі, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю зі сторони Організатора та Партнера події.
3.6. Ці Правила й умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором та Партнером протягом усього Періоду проведення. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов. Організатор та Партнер не несуть відповідальності в разі, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
3.7. Організатор та Партнер не несе відповідальності за неотримання можливості Учасником Акції скористатися Умовами Акції через обставини, які не залежать від Організатора та Партнера. Організатор та Партнер не виплачує Учасникам Акції жодних компенсацій.
3.8. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання будь-яких умов цих Правил позбавляє його права на участь у Акції. 3.8. Правила погодженні Організатором та Партнером і діють протягом Періоду проведення Акції.